Pytanie

09.03.2009
Pracownik który ma nazwę stanowiska Marketing Manager nie ma załączonego do umowy o pracę załącznika o zakresie obowiązków, czy może za pracę w godzinach nadliczbowych w dni powszednie, pracę w wolne soboty i niedziele odebrać dni wolne?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu - wzór pobierz

  • [DRUK ZP-2/LE] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie ... pobierz

  • Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy pobierz

  • [INF-D] Informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym - z wyłączeniem gazu pobierz

więcej