Pytanie

01.04.2009
Jesteśmy spółką z o.o. zatrudniającą 9 osób na etatach. Nie tworzymy funduszu socjalnego i nie chcemy płacić pracownikom etatowym premii (dodatków) urlopowych (tym którzy biorą jednorazowo 14 dni urlopu). W roku ubiegłym ogłosiliśmy to pracownikom w styczniu. W tym roku zapomnieliśmy ogłosić decyzję w tej sprawie. Czy takie ogłoszenie jest absolutnie obligatoryjne corocznie ? Czy nie ma wyjścia i będziemy musieli płacić te dodatki ( pomimo trudności finansowych) ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji pobierz

  • ZUS Z19 Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pobierz

  • [PIT-2c]Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pobierz

  • ZUS Rp7 zaświadczenie o zatrudnieniu wynagrodzeniu pobierz

więcej