Pytanie

01.04.2009
Jesteśmy spółką z o.o. zatrudniającą 9 osób na etatach. Nie tworzymy funduszu socjalnego i nie chcemy płacić pracownikom etatowym premii (dodatków) urlopowych (tym którzy biorą jednorazowo 14 dni urlopu). W roku ubiegłym ogłosiliśmy to pracownikom w styczniu. W tym roku zapomnieliśmy ogłosić decyzję w tej sprawie. Czy takie ogłoszenie jest absolutnie obligatoryjne corocznie ? Czy nie ma wyjścia i będziemy musieli płacić te dodatki ( pomimo trudności finansowych) ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia pobierz

  • [VAT-21[ - Wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju pobierz

  • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wynagrodzenie u dłużnika zajętej wierzytelności będącego pracodawcą pobierz

  • Pozew o separację i alimenty pobierz

więcej