Pytanie

23.04.2009
Zmarły pracowik był rozwiedziony. Z wynagrodzeń pracownika komornik prowadził egzekucję alimentów. Pracodawca nie zna postanowienia sądu w tej sprawie. W myśl kodeksu pracy po śmierci pracownika wszystkie prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z FUS. Kiedy, komu i na podstawie jakiego dokumentu pracodawca ma wypłacić te prawa? Wiemy tylko,że pracownik był dwa razy rozwiedziony i ma małoletnie i pełnoletnie dzieci. A co z egzekucją komornika?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS Kp-3 Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego pobierz

  • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej pobierz

  • Wniosek o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pobierz

  • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego organem rentowym pobierz

więcej