Pytanie

23.04.2009
Zmarły pracowik był rozwiedziony. Z wynagrodzeń pracownika komornik prowadził egzekucję alimentów. Pracodawca nie zna postanowienia sądu w tej sprawie. W myśl kodeksu pracy po śmierci pracownika wszystkie prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z FUS. Kiedy, komu i na podstawie jakiego dokumentu pracodawca ma wypłacić te prawa? Wiemy tylko,że pracownik był dwa razy rozwiedziony i ma małoletnie i pełnoletnie dzieci. A co z egzekucją komornika?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy pobierz

  • [CIT- 6 R] Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

  • Pozew o ochronę naruszonego posiadania pobierz

  • Wzór umowy pośrednictwa najmu nieruchomości(2) pobierz

więcej