Pytanie

23.04.2009
Zmarły pracowik był rozwiedziony. Z wynagrodzeń pracownika komornik prowadził egzekucję alimentów. Pracodawca nie zna postanowienia sądu w tej sprawie. W myśl kodeksu pracy po śmierci pracownika wszystkie prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z FUS. Kiedy, komu i na podstawie jakiego dokumentu pracodawca ma wypłacić te prawa? Wiemy tylko,że pracownik był dwa razy rozwiedziony i ma małoletnie i pełnoletnie dzieci. A co z egzekucją komornika?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pobierz

  • [KRS-W_OPP] Działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

  • Wypowiedzenie czas nieokreślony pobierz

  • [WZP-1R] Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku pobierz

więcej