Pytanie

04.05.2009
Mój pracodawca z powodu braku pieniędzy postanowił zrobić pracownikom zerowe listy płac, zerowe były również składki ZUS – postanowił, że wypłaci należność za dwa miesiące razem. Jak to wygląda z punktu widzenia PIP i ZUS?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- Z8 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych pobierz

  • Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania pobierz

  • [DRUK ZP-2/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie zamówienia ... pobierz

  • Cofnięcie pozwu pobierz

więcej