Pytanie

08.05.2009
Jeśli pracownik zatrudniony jest od 01.04.2009r. w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym (IV,V,VI) z wynagrodzeniem stałym miesięcznym 2500 brutto, przepracował 163 godz. to jakie wynagrodzenie powinien otrzymać, pełne wynagrodzenie miesięczne, czy pomniejszone o kwotę za nieprzepracowane godziny? Wymiar czasu pracy wg harmonogramu w okresie rozliczeniowym wynosi: kwiecień - 166 godz. maj - 162 godz. czerwiec - 168 godz.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Pozew o eksmisję pobierz

  • Skarga dłużnika na czynności komornika pobierz

  • [VAT-24] - Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu pobierz

  • [KRS-WL] Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo- rozwojowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej