Pytanie

08.05.2009
Jeśli pracownik zatrudniony jest od 01.04.2009r. w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym (IV,V,VI) z wynagrodzeniem stałym miesięcznym 2500 brutto, przepracował 163 godz. to jakie wynagrodzenie powinien otrzymać, pełne wynagrodzenie miesięczne, czy pomniejszone o kwotę za nieprzepracowane godziny? Wymiar czasu pracy wg harmonogramu w okresie rozliczeniowym wynosi: kwiecień - 166 godz. maj - 162 godz. czerwiec - 168 godz.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- X1 Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa pobierz

  • Wezwanie do usunięcia skutków naruszania dóbr osobistych poprzez złożenie oświadczenia pobierz

  • KRS ZF Zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Z-KS Karta statystyczna strajku (2010) pobierz

więcej