Pytanie

21.05.2009
Czy w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia z powodu racjonalizacji zatrudnienia powodującej likwidację stanowiska pracy – zmniejszenie zatrudnienia w związku z zmianami ekonomiczno – organizacyjnymi (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm, art. 10 ustawy), a następnie zatrudnienie tego samego pracownika ponownie, ale w ramach umowy zlecenia pracodawca zwolniony jest z wypłacenia odprawy pieniężnej z art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oświadczenie majątkowe dłużnika alimentacyjnego pobierz

  • Rezygnacja z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego pobierz

  • Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu – wzór pobierz

  • Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka pobierz

więcej