Pytanie

21.05.2009
Czy w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia z powodu racjonalizacji zatrudnienia powodującej likwidację stanowiska pracy – zmniejszenie zatrudnienia w związku z zmianami ekonomiczno – organizacyjnymi (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm, art. 10 ustawy), a następnie zatrudnienie tego samego pracownika ponownie, ale w ramach umowy zlecenia pracodawca zwolniony jest z wypłacenia odprawy pieniężnej z art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia pobierz

  • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy pobierz

  • KRS ZB Zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Wniosek o stwierdzenie zgonu pobierz

więcej