Pytanie

21.05.2009
Czy w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia z powodu racjonalizacji zatrudnienia powodującej likwidację stanowiska pracy – zmniejszenie zatrudnienia w związku z zmianami ekonomiczno – organizacyjnymi (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm, art. 10 ustawy), a następnie zatrudnienie tego samego pracownika ponownie, ale w ramach umowy zlecenia pracodawca zwolniony jest z wypłacenia odprawy pieniężnej z art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pobierz

  • ZUS Rp-9 Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów pobierz

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę pobierz

  • [WZP-1K] Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku pobierz

więcej