Pytanie

26.05.2009
Czy pracownikowi zatrudnionemu na czas określony, z którym została rozwiązana umowa o pracę należy się odprawa, jeśli tak to w jakiej wysokości? Pracownik miał dwutygodniowy okres wypowiedzenia i został zwolniony z przyczyn ekonomicznych firmy.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-12] Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych pobierz

  • Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy z pracownikiem tymczasowym pobierz

  • [DRUK ZP-17] Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/licytacji elektronicznej pobierz

  • KRS ZP Wierzyciele - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

więcej