Pytanie

02.06.2009
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony zatrudniony jest firmie od 11 lat i pracuje przy komputerze. Jego wzrok się pogarsza i prosi o zwrot kosztów zakupu okularów. Pracownik ten poszedł na dwa miesiące urlopu bezpłatnego i z tego okresu przyniósł fakturę za okulary. Po urlopie bezpłatnym wrócił do pracy. Czy w związku z tym, że data wystawienia faktury za okulary jest na urlopie bezpłatnym przysługuje mu prawo do zwrotu poniesionych kosztów (według regulaminu wewnętrznego ich części tj. 110 zł)? Ponadto pracownik ten w roku ubiegłym też dostał dofinansowanie za okulary ale wzrok jego się pogarsza. Czy w związku z tym w roku bieżącym może się ubiegać o taki zwrot?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o przyznanie odprawy emerytalnej/rentowej pobierz

  • Cofnięcie pozwu pobierz

  • Wzór pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka pobierz

  • [ORD-IN] Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej pobierz

więcej