Pytanie

02.06.2009
Proszę o wyjaśnienie jak powinno być naliczone wynagrodzenie pracownikowi z nadgodziny? W regulaminie wynagradzania nie ma dodatkowych uregulowań ponad art.134 Kodeksu Pracy. Obowiązuje u nas system godzinowo - premiowy (premia uznaniowa) oraz dodatek stażowy. Czy dodatek za nadgodziny powinien obejmować tylko stawkę godzinową,czy powinien być liczony z premią i dodatkiem stażowym?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS-WL] Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo- rozwojowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Opłata adiacencka pobierz

  • Umowa najmu samochodu pobierz

  • Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą na terytorium państwa członkowskiego pobierz

więcej