Pytanie

02.06.2009
Proszę o wyjaśnienie jak powinno być naliczone wynagrodzenie pracownikowi z nadgodziny? W regulaminie wynagradzania nie ma dodatkowych uregulowań ponad art.134 Kodeksu Pracy. Obowiązuje u nas system godzinowo - premiowy (premia uznaniowa) oraz dodatek stażowy. Czy dodatek za nadgodziny powinien obejmować tylko stawkę godzinową,czy powinien być liczony z premią i dodatkiem stażowym?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-38] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

  • Pozew o wydanie towaru konsumpcyjnego zgodnego z umową pobierz

  • Wezwanie do zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu pobierz

  • DEK-Z Deklaracja identyfikacyjna pracodawców zobowiązanych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

więcej