Pytanie

08.07.2009
W firmie obowiązuje system godzinowo - premiowy, za nominalny czas pracy pracownik otrzymuje stawkę godzinową + premię uznaniową + dodatek stażowy. Czy za prace „po godzinach”do stawki zasadniczej należy również naliczyć dodatki w formie premii i dodatku stażowego? Oczywistym jest, że dodatek z tytułu nadgodzin naliczany jest od stawki godzinowej. Wewnętrzny Regulamin Wynagradzania jest zgodny z art.151(1) kodeksu pracy.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • CERTYFIKAT o dokonaniu wpisu do rejestry podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pobierz

  • [VAT-11] Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu pobierz

  • Pozew o nakazanie złożenia oświadczenia woli określonej treści pobierz

  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka pobierz

więcej