Pytanie

08.07.2009
W firmie obowiązuje system godzinowo - premiowy, za nominalny czas pracy pracownik otrzymuje stawkę godzinową + premię uznaniową + dodatek stażowy. Czy za prace „po godzinach”do stawki zasadniczej należy również naliczyć dodatki w formie premii i dodatku stażowego? Oczywistym jest, że dodatek z tytułu nadgodzin naliczany jest od stawki godzinowej. Wewnętrzny Regulamin Wynagradzania jest zgodny z art.151(1) kodeksu pracy.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-36] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

  • [RZ-2] Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów pobierz

  • [POG-4/R] Załącznik do deklaracji POG-4 dla podatku od gier pobierz

  • ZUS Rp-1Epom Wniosek o emeryturę pomostową pobierz

więcej