Pytanie

08.07.2009
W firmie obowiązuje system godzinowo - premiowy, za nominalny czas pracy pracownik otrzymuje stawkę godzinową + premię uznaniową + dodatek stażowy. Czy za prace „po godzinach”do stawki zasadniczej należy również naliczyć dodatki w formie premii i dodatku stażowego? Oczywistym jest, że dodatek z tytułu nadgodzin naliczany jest od stawki godzinowej. Wewnętrzny Regulamin Wynagradzania jest zgodny z art.151(1) kodeksu pracy.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-14]Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego *) - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej pobierz

  • Ewidencja wysłanych upomnień pobierz

  • [CIT- 6 R] Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

  • Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty pobierz

więcej