Pytanie

08.07.2009
W firmie obowiązuje system godzinowo - premiowy, za nominalny czas pracy pracownik otrzymuje stawkę godzinową + premię uznaniową + dodatek stażowy. Czy za prace „po godzinach”do stawki zasadniczej należy również naliczyć dodatki w formie premii i dodatku stażowego? Oczywistym jest, że dodatek z tytułu nadgodzin naliczany jest od stawki godzinowej. Wewnętrzny Regulamin Wynagradzania jest zgodny z art.151(1) kodeksu pracy.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [VAT-UE] – Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach pobierz

  • [PIT/M] Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym pobierz

  • Umowa sprzedaży z odroczonym terminem płatności pobierz

  • Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty pobierz

więcej