Pytanie

31.07.2009
Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu pracowników tymczasowych wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego lub ekwiwalent pieniężny za jeden dzień tego urlopu ustala się, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało. W związku z powyższym, jeśli pracownik tymczasowy wykorzystuje urlop wypoczynkowy w dniach 27.07.2009 r. - 31.07.2009 r., do wyliczenia urlopu wypoczynkowego, oprócz miesięcy poprzedzających m-c, w którym wykorzystywany jest urlop wypoczynkowy, należy również uwzględnić wynagrodzenie uzyskane przez pracownika tymczasowego w okresie od 01.07.2009 r. - 26.07.2009 r.? Jak należy wyliczyć ekwiwalent za jeden dzień urlopu wypoczynkowego dla pracownika tymczasowego, którego umowa kończy się 30.07.2009 r., czy do podstawy wyliczenia ekwiwalentu należy doliczyć, oprócz m-cy poprzedzających, wynagrodzenie uzyskane w m-cu w którym ustaje zatrudnienie?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Porozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia (art. 36 § 6 kp) pobierz

  • ZUS ZZU- Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego pobierz

  • [AKC-U] Deklaracja uproszczona nabycia wewnatrzwspólnotowego pobierz

  • Zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych pobierz

więcej