Pytanie

01.10.2009
Czy w związku z nabyciem przez burmistrza prawa do nagrody jublileuszowej konieczne jest podjęcie przez radę miejską uchwały o jej przyznaniu? Jeżeli nie, czy sekretarz gminy jako osoba wyznaczona przez burmistrza do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza, może podpisać pismo o przyznaniu burmistrzowi nagrody jubileuszowej?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Pozew o obniżenie alimentów pobierz

  • [DRUK ZP-24] Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej pobierz

  • ZUS Rw-3 wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej pobierz

  • Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste pobierz

więcej