Pytanie

01.10.2009
Czy w związku z nabyciem przez burmistrza prawa do nagrody jublileuszowej konieczne jest podjęcie przez radę miejską uchwały o jej przyznaniu? Jeżeli nie, czy sekretarz gminy jako osoba wyznaczona przez burmistrza do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza, może podpisać pismo o przyznaniu burmistrzowi nagrody jubileuszowej?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Odwołanie od decyzji organu I instancji pobierz

  • [AKC–4/A] Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego pobierz

  • Wniosek pozwanego o wydanie rozeczenia o zwrocie spełnionego świadczenia pobierz

  • DEK - II -a Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

więcej