Pytanie

01.10.2009
Czy w związku z nabyciem przez burmistrza prawa do nagrody jublileuszowej konieczne jest podjęcie przez radę miejską uchwały o jej przyznaniu? Jeżeli nie, czy sekretarz gminy jako osoba wyznaczona przez burmistrza do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza, może podpisać pismo o przyznaniu burmistrzowi nagrody jubileuszowej?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń/Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej pobierz

  • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy pobierz

  • Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy pobierz

  • [KW-ODPIS-AKT] Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej pobierz

więcej