Pytanie

01.10.2009
Czy w związku z nabyciem przez burmistrza prawa do nagrody jublileuszowej konieczne jest podjęcie przez radę miejską uchwały o jej przyznaniu? Jeżeli nie, czy sekretarz gminy jako osoba wyznaczona przez burmistrza do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza, może podpisać pismo o przyznaniu burmistrzowi nagrody jubileuszowej?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa o kosztach szkolenia pobierz

  • Porozumienie o udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z podjęciem pracy u innego pracodawcy pobierz

  • Wzór pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka pobierz

  • Udzielenie prokury pobierz

więcej