Pytanie

01.10.2009
Jak powinna być naliczona dieta przy delegacji służbowej w sytuacji, gdy pracownik wyjeżdża o 10:00 i po przyjeździe na miejsce ma zapewnioną kolację, w dniu następnym ma pełne całodniowe wyzywienie, w trzecim dniu ma zapewnione śniadanie i obiad, wyjeżdża o 17:00 i wraca do miejsca zamieszkania o godzinie 2:00 w nocy czwartego dnia? Czy należy naliczyć dwie pełne diety (1. i 3. dzień), czy dwie i pół - rozpoczęta kolejna doba podróży?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS Z14 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska pobierz

  • Odwołanie prokury pobierz

  • KRS- W9 Wiosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą pobierz

  • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy za zapłatą odstępnego pobierz

więcej