Pytanie

06.10.2009
W umowie z pracownikiem chciałbym wprowadzić premiowanie, moim zamiarem jest premiowanie za wydajność. Czy zapis „miesięczna premia uznaniowa do 30%” umożliwia mi określenie ruchome przyznawanej premii, tzn. że mogę jej nie przyznać lub przyznać w wysokości np. 15% zależnie od zaangażowania pracownika oraz budżetu wykonywanego przez niego zadania? Jak powinien być w takim przypadku sformułowany zapis umowy o pracę na czas nieokreślony?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-2/PO,DK] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego ... pobierz

  • NIP-2A Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu pobierz

  • Odpowiedź na pozew rozwodowy pobierz

  • [KRS-WC] Wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej