Pytanie

06.10.2009
W umowie z pracownikiem chciałbym wprowadzić premiowanie, moim zamiarem jest premiowanie za wydajność. Czy zapis „miesięczna premia uznaniowa do 30%” umożliwia mi określenie ruchome przyznawanej premii, tzn. że mogę jej nie przyznać lub przyznać w wysokości np. 15% zależnie od zaangażowania pracownika oraz budżetu wykonywanego przez niego zadania? Jak powinien być w takim przypadku sformułowany zapis umowy o pracę na czas nieokreślony?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku – wzór pobierz

  • [DRUK ZP-1/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • [CIT-8A] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową- podatnika podatku dochodowego od osób prawnych pobierz

  • ZUS Kp-3 Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego pobierz

więcej