Pytanie

09.10.2009
1. Patrząc na art. 28g ustawy o samorzadzie gminnym Art. 28g w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowanej jedną z następujących okoliczności: 1) tymczasowym aresztowaniem, 2) odbywaniem kary pozbawienia wolności wymierzonej za przestępstwo nieumyślne, 3) odbywaniem kary aresztu, 4) niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni - jego zadania i kompetencje przejmuje zastępca, a w gminach, w których powołano więcej niż jednego zastępcę - pierwszy zastępca. Czy można przyznać zastępcy wójta nagrodę (niezdolność do pracy 25.06.2005 do 20.08.2009) podając n/w postawę. Na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U nr 223, 1458) przyznaję Panu nagrodę w wysokości (...) brutto ( słownie: 00/100) za czas usprawiedliwionej nieobecności Wójta Gminy spowodowanej niezdolnością do pracy z powodu choroby.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Ugoda pobierz

  • Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw jednoosobowego przedsiębiorcy pobierz

  • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej pobierz

  • Umowa franchisingu pobierz

więcej