Pytanie

28.01.2010
Czy wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z nauczycielem danej placówki oświatowej można traktować jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, jeśli nauczyciel ten w placówce jest zatrudniony na pełny etat, a w umowie zlecenia ma szczegółowo określony wymiar tygodniowy godzin do zrealizowania w danej placówce w ramach zajęć dodatkowych? Nadmieniam, że wynagrodzenie z tej umowy zlecenia obliczane jest identycznie jak za godziny ponadwymiarowe.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek dłużnika o zawieszenie egzekucji pobierz

  • [KRS- W8] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych pobierz

  • wzór legitymacji służbowej Państwowej Inspekcji Pracy pobierz

  • Wniosek o wyłączenie biegłego pobierz

więcej