Pytanie

28.01.2010
Czy wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z nauczycielem danej placówki oświatowej można traktować jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, jeśli nauczyciel ten w placówce jest zatrudniony na pełny etat, a w umowie zlecenia ma szczegółowo określony wymiar tygodniowy godzin do zrealizowania w danej placówce w ramach zajęć dodatkowych? Nadmieniam, że wynagrodzenie z tej umowy zlecenia obliczane jest identycznie jak za godziny ponadwymiarowe.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS ZD Zmiana - partnerzy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • [VAT-R] Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług pobierz

  • FORMULARZ INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA pobierz

  • [KW-OZN] Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej pobierz

więcej