Pytanie

26.01.2010
Czy okres urlopu bezpłatnego udzielonego na podst. art 174 KP wlicza się do okresu stażu pracy , który uprawnia do wypłaty dodatku stażowego (praca w sferze kultury - budżetowa)?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego pobierz

  • [SD-Z2] Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych pobierz

  • [KW-WU] Załącznik - Wnioskodawca/uczestnik postępowania pobierz

  • Wniosek pozwanego o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji pobierz

więcej