Pytanie

19.02.2010
Czy jeśli pracodawca omyłkowo wypłacił pracownikowi wyższe wynagrodzenie w danym miesiącu, czy może w następnym miesiącu potrącić pracownikowi z wynagrodzenia kwotę nienależnie wypłaconego świadczenia? Jak to załatwić zgodnie z prawem?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o przyznanie pożyczki z funduszu świadczeń socjalnych pobierz

  • ZUS ZWUA (Wyrejestrowanie z ubezpieczeń) pobierz

  • KRS- X1 Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa pobierz

  • Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku zaocznego pobierz

więcej