Pytanie

19.02.2010
Czy jeśli pracodawca omyłkowo wypłacił pracownikowi wyższe wynagrodzenie w danym miesiącu, czy może w następnym miesiącu potrącić pracownikowi z wynagrodzenia kwotę nienależnie wypłaconego świadczenia? Jak to załatwić zgodnie z prawem?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Udzielenie prokury oddziałowej pobierz

  • Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej pobierz

  • Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji pobierz

  • ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń; zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej pobierz

więcej