Pytanie

23.02.2010
W regulaminie wynagradzania, który był tworzony w 2007 roku istnieje zapis (zgodnie z obowiązującym wówczas KP):,, Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: - choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie 33 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia. Pracownikowi, który przepracował 25 lat przysługuje 100% wynagrodzenia.'' W lutym ubiegłego roku okres ten został skrócony w odniesieniu do pracownika, który ukończył 50 lat, takiemu pracownikowi pracodawca finansuje wynagrodzenie za okres choroby do 14 dni. Po zmianie przepisów nie został zmieniony zapis w regulaminie wynagradzania. Czy w związku z tym pracownicy mają prawo domagać się wypłaty wynagrodzenia chorobowego do 33 dni dla wszystkich pracowników mimo, że regulamin w obecnej formie nie jest zgodny z ustawą obowiązującą w dniu dzisiejszym. Rozumiem, że regulamin może określić korzystniejsze warunki niż przewiduje KP co do wysokości wynagrodzenia, ale czy w regulaminie pracodwca może decydować o tym za ile dni wypłaca wynagrodzenie, a za ile jest wypłacany jest zasiłek chorobowy (na podstawie ustawy z dnia 19-12-2008 - DZ.U. z 2009r nr 6 poz 33)?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie – wzór pobierz

  • ZUS Z17 karta zasiłkowa pobierz

  • KRS- W9 Wiosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą pobierz

  • Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty pobierz

więcej