Pytanie

24.03.2010
Pracownik został zatrudniony 24.02.2010 na umowę o pracę na okres próbny. Od 15.03. do 24.03 przebywa na zwolnieniu chorobowym. Świadectwo pracy z ostatniego jego miejsca zatrudnienia wskazuje , że poprzednie zatrudnienie ustało 28.08.2009 (obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe prawdopodobnie też). Czy za okres zwolnienia należy mu się wynagrodzenie za czas choroby i z jakiej podstawy należy go liczyć jeżeli w 02.2010 przepracował mniej niż połowę nominalnego czasu pracy ? Jeśli wynagrodzenie za czas choroby się nie należy to jakie dokumenty powinien posiadać pracodawca, aby to udowodnić i czy w świadectwie pracy pokazać okres choroby jako wynagrodzenie z artykułu 92 KP (pomimo, że było nieodpłatne ) w poz 4. pkt 4 i w pozycji 4 pkt.10 świadectwa pracy jako okres nieskładkowy, a jeśli tak, to czy opisać, że było to zwolnienie bez prawa do wynagrodzenia? W raporcie do ZUS należy ten okres zwolnienia wykazać jako wynagrodzenie za czas choroby z kwotą zero, czy jako nieobecność usprawiedliwioną. W jakim terminie należy dostarczyć zwolnienie lekarskie do pracodawcy jeśli dotyczy ono okresu za który będzie wypłacane wynagrodzenie za czas choroby i jakie są konsekwencje dla pracownika z tytułu niedotrzymania tego terminu?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym pobierz

  • KRS- X2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z KRS pobierz

  • [KRS-W_OPP] Działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

  • KRS ZK1 Zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej