Pytanie

24.03.2010
Pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, ze stawką miesięczną. Pracodawca ustalił grafik na okres rozliczeniowy. Pracownik w drugim miesiącu okresu rozliczeniowego złożył wypowiedzenie. Z grafiku za drugi miesiąc wynika iż miał przepracować 17 dni. Przepracował 15 dni z powodu ustania stosunku pracy. Jak obliczyć jego wynagrodzenie zasadnicze? Stawkę miesięczną brutto podzielić przez ilość dni do przepracowania w tym m-cu z grafiku, czy przez dni robocze z tego m-ca? Jeśli z powodu wypowiedzenia nie wypracował swojej normy mimo dobrze ustalonego grafiku. Czy wypłacamy mu wyrównanie do normy jaką powinien wypracować do dnia ustania stosunku pracy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Ewidencja tytułów wykonawczych pobierz

  • Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy pobierz

  • [AKC-EN] Deklaracja podatkowa od nabycie wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej pobierz

  • [DRUK ZP-1/DK] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej