Pytanie

24.03.2010
Pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, ze stawką miesięczną. Pracodawca ustalił grafik na okres rozliczeniowy. Pracownik w drugim miesiącu okresu rozliczeniowego złożył wypowiedzenie. Z grafiku za drugi miesiąc wynika iż miał przepracować 17 dni. Przepracował 15 dni z powodu ustania stosunku pracy. Jak obliczyć jego wynagrodzenie zasadnicze? Stawkę miesięczną brutto podzielić przez ilość dni do przepracowania w tym m-cu z grafiku, czy przez dni robocze z tego m-ca? Jeśli z powodu wypowiedzenia nie wypracował swojej normy mimo dobrze ustalonego grafiku. Czy wypłacamy mu wyrównanie do normy jaką powinien wypracować do dnia ustania stosunku pracy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [AKC-U] Deklaracja uproszczona nabycia wewnatrzwspólnotowego pobierz

  • Wniosek pełnomocnika o zawieszenie postępowania ze względu na śmierć strony pobierz

  • Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie pobierz

  • [PIT-12] Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym pobierz

więcej