Pytanie

12.05.2010
Jestem współwłaścicielem w spółce jawnej oraz pracownikiem w spółce z o. o. Wyjeżdżając na delegację na 2, 3 dni często załatwiam sprawy jednej i drugiej spółki. Właścicielem samochodu, który mam do dyspozycji jest spółka jawna. Jak mam rozliczyć delegację?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-1/NBO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • [PIT-37] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

  • [KW-PP] Załącznik - Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy pobierz

  • [PIT-Z] Informacja o wysokości dochodu (straty) z poza rozliczej działalności gospodarcze, prowadzonej przez podaników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym pobierz

więcej