Pytanie

30.06.2010
Mam umowę o pracę na czas określony. Wiem jednak, że w niedalekiej przyszłości w mojej firmie nastąpi redukcja zatrudnienia. Czy jeśli upłynie termin mojej umowy i nie podpisze z pracodawcą nowej umowy, mogę domagać sie od niego odprawy w związku z tym, iż kolejna umowa faktyczne nie została podpisana z powodu redukcji zatrudnienia, a więc z przyczyn niedotyczących pracownika?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [CIT-8] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych pobierz

  • Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka pobierz

  • Pozew o rozwiązanie umowy i zapłatę pobierz

  • [AKC– 4/F] Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych pobierz

więcej