Pytanie

21.07.2010
Zatrudniamy pracownika na stanowisku inspektora (3/4 etatu). Na podstawie posiadanych dokumentów (świadectwa pracy) wynika, że w br. w październiku nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej - 25 lat. Pracownik ponadto zatrudniony jest u innego pracodawcy, który dokonał wypłaty nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy dwa lata temu. Czy prawo do nagrody jubileuszowej dla pracownika samorządowego (zatrudnionego w Urzędzie Gminy) przysługuje z każdego stosunku pracy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Pozew o rozwiązanie umowy i zapłatę pobierz

  • Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym pobierz

  • Imienna karta wyposażenia pracownika w odzież, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej pobierz

  • Wzór upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji I pobierz

więcej