Pytanie

21.07.2010
Zatrudniamy pracownika na stanowisku inspektora (3/4 etatu). Na podstawie posiadanych dokumentów (świadectwa pracy) wynika, że w br. w październiku nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej - 25 lat. Pracownik ponadto zatrudniony jest u innego pracodawcy, który dokonał wypłaty nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy dwa lata temu. Czy prawo do nagrody jubileuszowej dla pracownika samorządowego (zatrudnionego w Urzędzie Gminy) przysługuje z każdego stosunku pracy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia pobierz

  • Pozew o ustalenie ojcostwa pobierz

  • Wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu najmu pobierz

  • Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego działalność pobierz

więcej