Pytanie

22.07.2010
W jaki sposób prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi, który pracuje przez 5 dni w tygodniu od godz. 20.00 do 07.40 (3 godz. i 40 min. nadliczbowe). Czy wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wypłacane jest tylko za pełne godziny czy również za minuty? Jeśli za minuty, to w jaki sposób je wyliczyć? Wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynosi 1.500 zł.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-1/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • KRS Z20 Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa pobierz

  • [INF-J] Informacja o gazie w składzie podatkowym pobierz

  • Umowa na czas nieokreślony pobierz

więcej