Pytanie

01.09.2010
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie 1350 brutto. Urząd Skarbowy nakazuje pracodawcy potrącenie pracownikowi z wynagrodzenia kwoty 262,50 zł. Czy tę kwotę można potrącić jednorazowo?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu pozwu pobierz

  • Wzór skargi wierzyciela na zaniechanie czynności komornika pobierz

  • Opłata adiacencka pobierz

  • Informacja o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę pobierz

więcej