Pytanie

08.09.2010
Pracownik w umowie o pracę jako miejsce pracy ma wskazaną Zieloną Górę (siedziba firmy) oraz Kraków (nie ma tam żadnego biura). Jeżeli pracownik ma udać się do Krakowa w celu wykonania jakichś zadań, to czy powinnam wystawić polecenie wyjazdu służbowego z Zielonej Góry do Krakowa?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Rezygnacja z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego pobierz

  • Wniosek o przyznanie pożyczki z funduszu świadczeń socjalnych pobierz

  • [DRUK ZP-1/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • [DRUK ZP-12] Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych pobierz

więcej