Pytanie

08.09.2010
Pracownik w umowie o pracę jako miejsce pracy ma wskazaną Zieloną Górę (siedziba firmy) oraz Kraków (nie ma tam żadnego biura). Jeżeli pracownik ma udać się do Krakowa w celu wykonania jakichś zadań, to czy powinnam wystawić polecenie wyjazdu służbowego z Zielonej Góry do Krakowa?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Interwencja uboczna pobierz

  • Oświadczenie o stanie majątkowym pobierz

  • [VAT-24] - Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu pobierz

  • [KRS- W7] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

więcej