Pytanie

08.11.2010
Zmarł właściciel zakładu pracy zatrudniający 28 pracowników, rodzina wystawiła wypowiedzenia pracownikom i zwolniła ich. Czy należy się jakaś odprawa pracownikom?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS Rp-18 Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych pobierz

  • Umowa franchisingu pobierz

  • Umowa o dzieło II pobierz

  • [PIT-2c]Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pobierz

więcej