Pytanie

08.11.2010
Pracownik Urzędu przedłożył tłumaczenie zaświadczenia o rozliczeniu podatków od zarobków za rok kalendarzowy 1992, w którym to roku od 04.05 do 31.07 pracował legalnie w Niemczech. Przedłożył również przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego (poprzedni dokument także), legitymację ubezpieczenia społecznego. Czy okres tego zatrudnienia można doliczyć pracownikowi do okresu zatrudnienia wymaganego przy naliczeniu nagrody jubileuszowej?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS ZS Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

  • Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pobierz

  • Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy pobierz

  • KRS- Z12 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych pobierz

więcej