Pytanie

08.11.2010
Pracownik Urzędu przedłożył tłumaczenie zaświadczenia o rozliczeniu podatków od zarobków za rok kalendarzowy 1992, w którym to roku od 04.05 do 31.07 pracował legalnie w Niemczech. Przedłożył również przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego (poprzedni dokument także), legitymację ubezpieczenia społecznego. Czy okres tego zatrudnienia można doliczyć pracownikowi do okresu zatrudnienia wymaganego przy naliczeniu nagrody jubileuszowej?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Karta wypadku pobierz

  • Wniosek powoda o podjęcie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron pobierz

  • Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej pobierz

  • Umowa o pracę pobierz

więcej