Pytanie

12.01.2011
Pracownik podczas wypowiedzenia umowy o prace zachorował i po rozwiązaniu stosunku pracy chorował dalej i otrzymywał zasiłek chorobowy od ZUS.W trakcie choroby po trzech miesiącach od rozwiązania stosunku pracy zmarł. Czy okres choroby po ustaniu stosunku pracy zalicza się do okresu stanowiącego podstawę do odprawy pośmiertnej. Te trzy miesiące dają wyższą odprawę.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS RMUA - raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej pobierz

  • Wzór wniosku o otwarcie i ogłoszenie testamentu pobierz

  • [CIT- 6 R] Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

  • Zarzuty pozwanego wobec nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym pobierz

więcej