Pytanie

21.02.2011
Pracodawca podpisał z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie zapisano że: 1. zakaz konkurencji ciąży na pracowniku w okresie 1 roku licząc od dnia w którym ustanie stosunek pracy, 2. pracodawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za okres obowiązywania zakazu konkurencji w wysokości 25% całkowitego wynagrodzenia brutto, jakie było wypłacone pracownikowi w ostatnim czasie jego zatrudnienia równego okresowi zakazu konkurencji określonemu wyżej. Pracodawca rozwiązał umowę z pracownikiem na dzień 31 grudnia 2009, wynagrodzenie wypłacane jest na początku następnego miesiąca, tj. za grudzień w styczniu roku następnego. Rok obrotowy spółki nie pokrywa się z kalendarzowym. W styczniu roku 2009 pracodawca wypłacił roczną premię uznaniową za rok 2008, a w październiku 2009 wypłacił roczną premię uznaniową za rok 2009. Do podstawy odszkodowania przyjął wynagrodzenie za okres styczeń do grudzień 2009, choć wypłacone było w okresie od luty 2009 do styczeń 2010. Nie przyjęto do podstawy naliczenia odszkodowania wypłaconych premii rocznych, uznaniowych. Zdaniem pracownika odszkodowanie powinno być naliczone także od premii uznaniowych rocznych . Natomiast okres z którego należało przyjąć wypłacone wynagrodzenia to rok od daty rozwiązania umowy tj. 01 stycznia do 31 grudnia 2009 , pracodawca bowiem zapisał w umowie wyraźnie że podstawą jest wynagrodzenia wypłacone w ostatnim okresie zatrudniania a nie za ten okres. W piśmiennictwie można znaleźć tezy na poparcie obydwu stanowisk. Proszę zatem o udzielenie informacji, które stanowisko jest prawidłowe, które znajduje oparcie w orzecznictwie sądowym.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zaświadczenie o zużytym sprzęcie – wzór pobierz

  • [CIT- 8/0] Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku pobierz

  • ZUS ZZU- Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego pobierz

  • Pozew o uchylenie alimentów pobierz

więcej