Pytanie

07.08.2008
Zatrudniam pracownika w wymiarze pełnego etatu, w równoważnym czasie pracy, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Pracownik wynagradzany jest stawką godzinową. Praca wykonywana jest w porze dziennej i nocnej. Stawka za godz. brutto określona jest następująco: 5,00 zł plus dodatek wyrównawczy do kwoty wynikającej z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za cały okres rozliczeniowy (tj. 3 x 1126,00 zł) przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania w danym okresie rozliczeniowy w ramach pełnego wymiaru czasu racy (tj. 63 dni robocze x 8 godzin w I kw. 2008 r.). Tak obliczona stawka brutto wyniesie 6,71 zł, dodatek za godzinę nocną 1,34 zł. W styczniu pracownik przepracował 156 godz., w tym 92 dzienne i 64 nocne. Identycznie będzie w lutym, a w marcu przepracuje 168 godzin, w tym 92 dzienne i 72 nocne. W sumie, będąc zatrudniony w wymiarze pełnego etatu, przepracuje nie 504 godz., a jedynie 480 godzin, otrzymując za to 3.488,80 zł brutto (z tego 3.220,80 za ogółem 480 godzin liczonych jako dzienne, 268,00 zł jako dodatek za 200 godzin nocnych), co daje średnio miesięczne 1162,93 zł, a więc powyżej minimalnego wynagrodzenia. Czy ten sposób naliczania jest prawidłowy? Czy uprawnione jest wliczanie dodatku za godziny nocne do minimalnego wynagrodzenia?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego pobierz

  • Wniosek powoda o wezwanie od udziału sprawie w charakterze pozwanego innej osoby na miejsce pozwanego pobierz

  • Decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego pobierz

  • [KRS- W6] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa pobierz

więcej