Pytanie

10.09.2008
Zatrudniłam pracownika od 06.08.2008 r na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1126,00zł. Jak powinnam naliczyć pensję za dany miesiąc?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-2/PO,DK] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego ... pobierz

  • Pełnomocnictwo ogólne pobierz

  • Wniosek o zabezpieczenie dowodu pobierz

  • Udzielenie prokury pobierz

więcej