Porady prawne

 • 2011-11-29

  Czy niewykorzystane środki ZFŚS w danym roku kalendarzowym przechodzą na następny rok, czy też należy je bezwzględnie wykorzystać w danym roku? Co się dzieje jeśli środki nie zostaną wykorzystane?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-09-29

  Pracodawca delegował pracownika zamieszkałego poza siedzibą zakładu pracy do miejscowości odległej o 100 km. Czy pracownik rozliczający tzw. kilometrówkę z tytułu używania pojazdu prywatnego do celów służbowych ma rozliczać trasę od miejsca zamieszkania (nie miejsca pracy) do miejsca delegowania, czy tez zawsze musi wpisać do rozliczenia ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-19

  Podejmując pracę u obecnego pracodawcy otrzymałem informację, że wynagrodzenie będzie płatne najpóźniej do 10 każdego miesiąca. Niestety co miesiąc wynagrodzenie jest płatne z przekroczeniem ustalonej daty. Co zrobić aby pracodawca wypłacał wynagrodzenie na czas?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-25

  Czy zachodząc w ciąże na urlopie wychowawczym będę miała prawo do jakiegoś zasiłku?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-21

  Pracodawca zatrudnił pracownika na czas określony, który upływa z końcem sierpnia 2011 roku. Pracownik był zatrudniony kilka razy (na podstawie przepisów w czasie kryzysu) na czas określony i kolejna umowa od 1 września 2011 musi być zawarta na czas nieokreślony. Zmniejszenie się zakresu usług wymaga ograniczenia etatów na stanowisku, ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-21

  Jestem pracodawcą zatrudniającym piętnastu pracowników, wszyscy są zatrudnieni na umowę o pracę, czy muszę mieć regulamin wynagradzania?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-14

  Komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne-trzynastka?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-06

  Czy to prawda że podejmując pierwszą pracę pracodawca nie ma obowiązku zaproponowania mi przynajmniej minimalnego wynagrodzenia określonego przepisami. Słyszałem że osoba która rozpoczyna prace może otrzymać tylko 80% minimalnego wynagrodzenia.
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu wymuszenia zaniechania czynności pobierz

 • Pozew o alimenty III pobierz

 • [KRS-W12] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH pobierz

 • Podanie o doręczenie postanowienia i zwrot dokumentów pobierz

więcej