Porady prawne

 • 2011-07-01

  Skarbnik Gminy przebywa od 13 kwietnia 2011 r. na zwolnieniu lekarskim. Na zwolnieniu będzie przebywała co najmniej 6 miesięcy może i dłużej. Z dniem 16 czerwca 2011 r. została odwołana ze stanowiska skarbnika gminy, które jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. Po wykorzystaniu zwolnienia zamierza powrócić do pracy, ale na ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-09

  W urzędzie zatrudniony jest pracownik , który uczęszcza na studia podyplomowe 2 razy w miesiącu: w soboty i niedziele. W związku z powyższym ma wypisaną delegację, która później zostaje rozliczona. Czy w liście obecności należy zaznaczyć w sobotę i niedzielę symbol Delegacji?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-31

  Muzeum otrzymało nagrodę w konkursie -" AAAA” , który jest corocznym konkursem ogłaszanym i nadzorowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to nagroda finansowa. W jakiej formie (czy zarządzeniem dyrektora czy na podstawie innego dokumentu) część tej nagrody dyrektor może przeznaczyć na nagrody dla pracowników. ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-26

  Zatrudniamy pracownika na umowę o pracę. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie minimalne. Otrzymaliśmy od Komornika zajęcie wynagrodzenia za pracę. W piśmie do Komornika odpisaliśmy, iż pracownik osiąga wynagrodzenie za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia wolnego od zajęć. Mimo to komornik wezwał nas do potrącania z wynagrodzenia ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-26

  Pracownica rozwiązała umowę o pracę 31.03.2006 roku w związku z przejściem na emeryturę i ponownie została zatrudniona od 03.04.2006 roku na czas nieokreślony (u tego samego pracodawcy). 28.02.2011 roku otrzymała 3-miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę - ograniczenie finansowe jednostki związane ze zmniejszeniem zatrudnienia i zakresu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-25

  Pracowałam na umowę na czas określony. Pracodawca wypowiedział mi umowę. Obowiązywał mnie 2 tygodniowy okres wypowiedzenia. W związku z tym w maju tego roku przepracowałam „normalnie” pierwszy tydzień miesiąca (2ego maja mój pracodawca ogłosił dla nas dniem wolnym, 3 maja - ustawowo wolny), a kolejne 2 tygodnie maja, to był okres ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-13

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, zatrudniam trzech pracowników. Jeden z nich 30 czerwca 2011 r. odchodzi na emeryturę. W jakim wymiarze przysługuje mu urlop wypoczynkowy za 2011 r. oraz czy odprawę w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia rozliczamy jako normalną comiesięczną płacę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-28

  Czy pracodawca może obciążyć pracownika kosztami sms-ów PREMIUM wysyłanymi z telefonu służbowego w godzinach wieczornych (poza godzinami pracy) przez pracownika? Pracownik nie miał zawartej umowy z pracodawcą na używanie telefonu służbowego i nie zostały w żaden inny sposób określone warunki jego użytkowania. Sms-y PREMIUM były wysyłane ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • KRS ZF Zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • ZUS Z-7 Zastępcza asygnata zasiłkowa pobierz

 • ZUS Z3a zaświadczenie płatnika składek pobierz

 • KRS- W22 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego pobierz

więcej