Porady prawne

 • 2011-03-21

  Zasady przyznawania i wypłacania nagrody jubileuszowej uregulowane są w zakładowym układzie zbiorowym pracy. Zgodnie z postanowieniami ZUZP , pracownik na miesiąc przed nabyciem uprawnień do nagrody jubileuszowej powinien złożyć wniosek o wypłatę nagrody. Podstawą do naliczenia nagrody jubileuszowej jest minimalne wynagrodzenie. ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-08

  Pracownik zatrudniony jest w dwóch instytucjach. W pierwszym zakładzie pracy otrzymuje 18% dodatku za wysługę lat a drugim jedynie 13%, gdyż pierwszy stosunek pracy nie została zakończony (a wynosi w tym zakładzie 5 lat). Pracownik jednak rozważa rozwiązanie pierwszego stosunku pracy, a tym samym liczy na to, iż drugi zakład pracy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-08

  Firma świadczy usługi transportu betonu. W związku z ograniczeniem zleceń na powyższe usługi chcemy zwolnić kilku pracowników .Czy rozwiązanie umowy o pracę na czas określony z powodu ograniczenia ilości zleceń wyczerpuje znamiona definicji rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika i czy w związku z tym należy się ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-21

  Pracodawca podpisał z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie zapisano że: 1. zakaz konkurencji ciąży na pracowniku w okresie 1 roku licząc od dnia w którym ustanie stosunek pracy, 2. pracodawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za okres obowiązywania zakazu konkurencji w wysokości 25% ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-04

  Pracownik (stanu wolnego) mieszka wspólnie z matką (III grupa inwalidztwa , 77 lat). Obydwoje prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Mieszkanie należy do syna. Matka otrzymuje własną emeryturę (renta rodzinna po zmarłym mężu). Pracownik ma podać - w celu deklaracji korzystania z ZFŚS - w swoim zakładzie pracy średni dochód na członka ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-01

  Pracownik ma wypłacaną pensję stałą + premię działu pomniejszaną za czas choroby (pomniejszaną o 1/30 za każdy dzień chorobowego) oraz dodatek wypłacany za dni przepracowane (zgodnie z umową o pracę). Jak prawidłowo wyliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego? Jak „uzupełnić” jego zmienne wynagrodzenie za m-c , w którym przepracował np. ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-28

  Firma nasza zatrudnia 5 pracowników. Ze względów ekonomicznych chcemy zwolnić jednego z nich, który jest zatrudniony od 2006 roku. Wiem, że będzie go obowiązywało 3 miesięczne wypowiedzenie. A co z odprawą pieniężną? W jakiej wysokości i czy w ogóle mu się ona należy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-27

  W celu poprawy efektywności pracy (ograniczenia zwolnień lekarskich i wypadków) jako pracodawca chciałbym ufundować dla pracowników którzy posiadają 100% frekwencję atrakcyjna nagrodę. Nagroda byłaby jedna o wartości, ich rocznego zarobku. Nagroda losowana byłaby spośród pracowników o 100% frekwencji. Czy taka forma nagradzania jest ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • [PIT-4R]Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pobierz

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę pobierz

 • Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę pobierz

 • Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego pobierz

więcej