Porady prawne

 • 2011-01-17

  W związku z zakończeniem kadencji wójta należy mu wypłacić ekwiwalent za 8 dni niewykorzystanego urlopu, czy jest do tego niezbędna uchwała Rady Gminy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-12

  Pracownik podczas wypowiedzenia umowy o prace zachorował i po rozwiązaniu stosunku pracy chorował dalej i otrzymywał zasiłek chorobowy od ZUS.W trakcie choroby po trzech miesiącach od rozwiązania stosunku pracy zmarł. Czy okres choroby po ustaniu stosunku pracy zalicza się do okresu stanowiącego podstawę do odprawy pośmiertnej. Te trzy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-29

  Czy dodatek uzupełniający za 2009 r. wypłacony nauczycielom w styczniu 2010 r. wlicza się do podstawy naliczenia trzynastki?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-16

  Wiceprezes Zarządu zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma przyznany ryczałt na przejazdy lokalne w wysokości 700 km. Niezależnie od tego odbywa podróże służbowe poza siedzibę firmy, które trwają godz. 9.00 - 16.00 /7 godzin/ i w tym dniu nie ma go cały dzień w biurze /rozlicza koszty delegacji ilość kilometrów x stawka za km, bez ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-14

  Firma Budowlana w wyniku warunków atmosferycznych nie ma pracy. Czy z tego powodu można zastosować bezpłatny przestój? Gdyby jednak Firma wypłacała pracownikom wynagrodzenia za okres nie świadczenia pracy z w/w powodów, czy w okresie późniejszym kiedy są godziny nadliczbowe można by było wypłacone wynagrodzenie za przestój zaliczyć na ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-30

  Pracownica jest zatrudniona w urzędzie miasta na umowę na czas nieokreślony, w marcu 2011 mija 3 lata jak jest zatrudniona. Za rok 2010 ma jeszcze 10 dni niewykorzystanego urlopu. Zamierza złożyć wypowiedzenie z początkiem stycznia. Czy jej okres wypowiedzenia to 1 miesiąc? Czy pracodawca oprócz zaległego urlopu za 2010 r. może jej ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-08

  Pracownik Urzędu przedłożył tłumaczenie zaświadczenia o rozliczeniu podatków od zarobków za rok kalendarzowy 1992, w którym to roku od 04.05 do 31.07 pracował legalnie w Niemczech. Przedłożył również przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego (poprzedni dokument także), legitymację ubezpieczenia społecznego. Czy okres tego zatrudnienia ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-08

  Zmarł właściciel zakładu pracy zatrudniający 28 pracowników, rodzina wystawiła wypowiedzenia pracownikom i zwolniła ich. Czy należy się jakaś odprawa pracownikom?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • [AKC-Z] zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalnoś pobierz

 • Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu pobierz

 • [VAT-7K] Deklaracja dla podatku od towarów i usług pobierz

 • Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy,Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy pobierz

więcej