Porady prawne

 • 2007-11-27

  Jakie koszty ponosi pracodawca jeżeli pracownik jest na zwolnieniu 30 dni i jakie jeżeli będzie kontynuowała zwolnienie lekarskie dalej. Czy mogę zlikwidować działalność gospodarczą w czasie choroby pracownika i co będzie działo się dalej z moim pracownikiem
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-26

  Pracuję w handlu. Czy za pracę w nocy przy inwentaryzacji należy mi się dodatkowe wynagrodzenie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-22

  Czy pracownikowi, który otrzymuje wynagrodzenie minimalne, można potrącać za jego zgodą wyrażoną na piśmie składkę na dobrowolne grupowe ubezpieczenie na życie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-22

  Czy mogę potrącić pracownikom nieprawidłowo wypłacone wynagrodzenie (w zawyżonej wysokości) z powodu błędu programie płacowym?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-21

  Jeżeli pracownik doręczył zwolnienie lekarskie w trakcie okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony i choroba trwa dłużej niż ten okres wypowiedzenia, czy pracodawca ma obowiązek przedłużyć okres wypowiedzenia o czas choroby?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-21

  Jeden z naszych pracowników zatrudniony jako kierowca rozwozi kilkanaście dni w miesiącu towar do partnerów w kraju i za granicą, a resztę dni pracuje w siedzibie firmy wykonuje inne prace? Czy temu pracownikowi należą się diety, za okres gdy jest w podróżach?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-21

  Zatrudniliśmy pracownika na umowę o pracę na okres próbny od 4 sierpnia do 31 października. 15 października pracownik poddał się operacji i dostał zwolnienie lekarskie na 30 dni. W dniu wygaśnięcia umowy o pracę pracownik będzie na zwolnieniu, czy możemy przedłużyć z nim umowę o pracę i jak długo pracownik może być chory? W przypadku ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • Prośba o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron pobierz

 • NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne, aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej pobierz

 • [KW-WPIS] Wniosek o wpis w księdze wieczystej pobierz

 • [Kontrola zwolnień lekarskich] - Upoważnienie pracownika do przeprowadzenia kontroli pobierz

więcej