Porady prawne

 • 2013-11-18

  Czy będąc w stosunku pracy mogę równocześnie pracować na umowę zlecenia? Wykonywana praca na umowę zlecenia nie będzie związana z pacą jaką wykonuje na umowę o pracę. Czy przepisy regulują okres na jaki można zawrzeć taką umowę zlecenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-09-16

  Pytanie dotyczy możliwości zatrudnienia pracownika na kontrakt. W jaki sposób może być rozliczana praca na kontrakt: czy poprzez rozliczanie przepracowanego czasu (tak jak w umowie o pracę) czy poprzez rozliczanie z efektów pracy (tak jak w umowie o dzieło). Czy kontrakt można wydłużać? Czy w umowie z pracownikiem jest kwota netto czy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-04-08

  Proszę o informację w następującej sprawie czy choroba pracownika w czasie umowy o pracę ma jakiś wpływ na rozwiązanie tej umowy np. przedłuża ją o okres wypowiedzenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-06-18

  Posiadam w firmie handlowców, którzy jeżdżą moimi samochodami. Chcę założyć w samochodach GPS w celu weryfikacji ich pracy, kontroli spalania paliwa, kradzieży samochodu. Czy jest to zgodne z prawem?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-05-07

  Jakie są konsekwencje braku formy pisemnej umowy o pracę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-09-02

  Pracodawca X po dłuższym okresie poszukiwań zatrudnił panią Y na stanowisko kadrowej. Pani Y po rozmowie kwalifikacyjnej wyraziła zgodę na podjęcie nałożonych na nią obowiązków na ustalonych ustnie warunkach. Pracodawca X polecił pani Y przygotowanie dla siebie stosownej umowy o pracę w formie pisemnej. Po przepracowaniu 4 dni pani Y ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-19

  Proszę o wskazanie podstawy prawnej określającej obowiązek powiadomienia pracodawcy przez pracownika o przejściu na zwolnienie lekarskie.
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-21

  Mam pracownicę która wyszła za mąż zmieniając nazwisko. Umowa zawarta jest na czas określony. Proszę o informacje w jaki sposób mam uaktualnić jej nowe nazwisko. Czy za pomocą aneksu do umowy? Czy inne dokumenty również powinny być podpisane nowym nazwiskiem np. załącznik nr 4 czy zgoda na przelew na konto bankowe i inne kadrowe ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 545
Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu II pobierz

 • Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych pobierz

 • [PIT-Z] Informacja o wysokości dochodu (straty) z poza rozliczej działalności gospodarcze, prowadzonej przez podaników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym pobierz

 • Powództwo opozycyjne pobierz

więcej