Pytanie

18.02.2009
Prowadzimy działalność w formie spółki jawnej. Zatrudniamy na umowę o pracę 18 pracowników. Nie mamy obowiązku tworzyć funduszu socjalnego, ale jeżeli taki fundusz chcielibyśmy utworzyć dla pracowników, to czy musimy na niego przekazywać takie odpisy jak reguluje ustawa, czy możemy mniejsze wg możliwości i uznania. Czy wtedy można je będzie zaliczyć w koszty? Proszę podać aktualnie obowiązującą wartość odpisu na 1 pracownika.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pobierz

  • KRS- W2 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- spółka komandytowo- akcyjna pobierz

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych pobierz

  • [AKC–4/E] Podatek akcyzowy od samochodów osobowych pobierz

więcej