Pytanie

25.02.2009
Umowa o pracę została zawarta na czas określony tj. od 01.08.2008r. do 29.02.2009 r. Jaką datę należy podać na świadectwie pracy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Udzielenie prokury oddziałowej pobierz

  • Imienna karta wyposażenia pracownika w odzież, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej pobierz

  • Wzór tytułu wykonawczego TYT-2 pobierz

  • Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia pobierz

więcej