Pytanie

01.07.2009
W grudniu i częściowo styczniu pracownica była na zwolnieniu lekarskim. Po czym złożyła podanie o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Oczywiście pracy nie podjęła. Po kilku dniach wysłałem jej pismo informujące, że nie wyrażam zgody na rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, jednocześnie wezwałem ją do wznowienia pracy. po kilku dniach otrzymałem od niej pismo wzywające mnie do wydania świadectwa pracy. Odpowiedziałem, że umowa nie została rozwiązana, że powinna wrócić do pracy. Po czym, po kilku dniach otrzymałem powtórne wezwanie do wydania świadectwa pracy, grożąc skierowaniem sprawy do sądu. Ja odpowiedziałem po raz kolejny z tym samym stanowiskiem. W maju pracownica złożyła pozew do Sądu Pracy z żądaniem wydania świadectwa pracy oraz odszkodowanie. Rozprawa się odbyła, sąd pozew odrzucił w całości. Z otrzymanych informacji wynika, że pracownica cały czas pracowała w firmie konkurencyjnej. Pytanie: czy ja mogę teraz wystąpić do pracownicy o odszkodowanie? Jeśli tak, to w oparciu o jakie przepisy prawa?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Podanie o sprostowanie oczywistej omyłki w postanowieniu sądu pobierz

  • Wniosek o odroczenie terminu zapłaty wymagalnych rat spłaty powstałej wskutek zniesienia współwłasności pobierz

  • Interwencja uboczna pobierz

  • [VAT-10] Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu pobierz

więcej