Pytanie

02.07.2009
W jaki sposób należy potwierdzać odbycie podróży służbowej? Czy wystarczy oświadczenie pracownika o odbyciu podróży służbowej?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zarzuty pozwanego wobec nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym pobierz

  • [DRUK ZP-1] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pobierz

  • Umowa o dzieło pobierz

  • [KW-ODPIS] Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej pobierz

więcej