Pytanie

20.07.2009
Firma moja zatrudni 5 pracowników na pełny etat i wypłaca co roku świadczenie urlopowe w maksymalnej dopuszczalnej wysokości (w tym roku na pełny etat 1000,04 zł). Czy można wysokość świadczenia różnicować pracownikom uznaniowo, czy każdy powinien dostać tyle samo (pracownicy zatrudnieni są na takich samych stanowiskach)?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • FORMULARZ INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA pobierz

  • [DRUK ZP-1/ZODSZ] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • ZUS Kp1 wniosek o ustalenie kapitału początkowego pobierz

  • Umowa agencyjna pobierz

więcej