Pytanie

14.10.2009
Jestem matką dwuletniego dziecka i przebywam obecnie na urlopie wychowawczym. Chciałabym wspólnie ze znajomą założyć spółkę z o. o. Każda z nas miałaby 50% udziałów. Nie będę zatrudniona w tej spółce. Czy muszę informować swojego pracodawcę (który udzielił mi urlopu wychowawczego), że stałam się udziałowcem spółki z o. o.?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem pobierz

  • KRS- WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pobierz

  • [KRS-WF] Założyciele - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pobierz

  • [CIT- 6 R] Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

więcej