Pytanie

31.03.2011
Dot. dokumentu nr27281. W odpowiedzi jest podany okres na jaki maksymalnie mogę zawrzeć z pracownikiem umowę na czas określony. Widnieje tam data 31.03.2012 (czy ta data jest prawidłowa jeżeli 1 umowa została zawarta dnia 01.03.2010 r?) Czy muszę wystawić pracownikowi Świadectwo Pracy zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy, jeżeli będę zawierać z pracownikiem kolejną umowę o pracę?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS Rp - 12 Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne pobierz

  • Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej pobierz

  • Umowa agencyjna pobierz

  • Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pobierz

więcej