Pytanie

02.09.2011
Pracodawca X po dłuższym okresie poszukiwań zatrudnił panią Y na stanowisko kadrowej. Pani Y po rozmowie kwalifikacyjnej wyraziła zgodę na podjęcie nałożonych na nią obowiązków na ustalonych ustnie warunkach. Pracodawca X polecił pani Y przygotowanie dla siebie stosownej umowy o pracę w formie pisemnej. Po przepracowaniu 4 dni pani Y nie pojawiła się więcej w pracy, nie podając wcześniej przyczyny ani nie informując nikogo o powodzie swojej nieobecności. Po 6 dniach pani Y wystosowała do pracodawcy X pismo, w którym zażądała wypłaty wynagrodzenia za przepracowany okres 4 dni oraz wystąpiła o odszkodowanie w związku z faktem, iż pracodawca X nie zawarł z nią pisemnej umowy o pracę. Czy pracodawca X ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia za przepracowany okres przez panią Y. Czy ma również obowiązek wypłaty odszkodowania za brak pisemnej umowy potwierdzającej zatrudnienie pomimo wcześniejszych ustnych ustaleń? Jeśli tak to na jakiej podstawie i w jakim czasie?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-11]Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pobierz

  • [VAT-Z] Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług pobierz

  • Umowa na czas nieokreślony pobierz

  • KRS-W4 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- spółka z ograniczona odpowiedzialnością, spółka akcyjna pobierz

więcej