Pytanie

18.06.2012
Posiadam w firmie handlowców, którzy jeżdżą moimi samochodami. Chcę założyć w samochodach GPS w celu weryfikacji ich pracy, kontroli spalania paliwa, kradzieży samochodu. Czy jest to zgodne z prawem?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Kwestionariusz osobowy pobierz

  • [INF-A] Informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym pobierz

  • [DRUK ZP-1/DK] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej pobierz

więcej