Pytanie

18.06.2012
Posiadam w firmie handlowców, którzy jeżdżą moimi samochodami. Chcę założyć w samochodach GPS w celu weryfikacji ich pracy, kontroli spalania paliwa, kradzieży samochodu. Czy jest to zgodne z prawem?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [AKC-EN] Deklaracja podatkowa od nabycie wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej pobierz

  • [PIT-19A] Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i obliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego pobierz

  • [DRUK ZP-2/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie zamówienia ... pobierz

  • Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych pobierz

więcej