Porady prawne

 • 2011-07-06

  Czy pracodawca ma nadal obowiązek pisemnego poinformowania PUP o fakcie zatrudnienia osoby bezrobotnej, czy też obowiązek ten został już niesiony?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-06

  Niestety z powodów finansowych zamykam moją działalność gospodarczą. Zatrudniam na umowę o pracę dwie osoby które obecnie są na zwolnieniach chorobowych. Czy mogę z tymi osobami rozwiązać stosunek pracy pomimo tego że są na zwolnieniu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-09

  Dwa miesiące temu podjąłem prace, niestety ponoszę duże koszty dojazdu do miejsca wykonywani pracy. W związku z tym mam pytanie czy pracodawca powinien mi zwracać poniesione koszty dojazdu do pracy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-09

  Czy to prawda, że osobie która chce oddać krew przysługuje dzień wolny od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-09

  Pracuje w firmie w której prowadzi się bardzo dużo rozmów telefonicznych z kontrahentami. Ostatnie docierają do mnie skargi na moich pracowników w których klienci skarżą się, że rozmowy z pracownikami są nieprzyjemne. W związku z tym mam pytanie czy mogę nagrywać rozmowy pracowników z klientami?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-17

  Czy mogę nałożyć na pracownika karę nagany za to, że w czasie kiedy powinien wykonywać swoje obowiązki, przeprowadza prywatne rozmowy telefoniczne, co znacznie obniża wydajność jego pracy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-06

  Rada Gminy uchwałą dokonała likwidacji jednostki organizacyjnej gminy (Gminny Zespół Obsługi Szkół). Wójt Gminy wypowiedział za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia umowę o pracę dyrektorowi jednostki z jednoczesnym zwolnieniem z obowiązku wykonywania pracy (bez zgody pracownika). Następnie powierzył pełnienie obowiązków dyrektora ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-14

  Szkoła zatrudnia nauczyciela - emeryta na 4/26 etatu. Czy w związku z naliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyżej wymienioną osobę wykazujemy na liście emerytów, czy na liście nauczycieli, a może na obu listach? Czy wyżej wymieniona osoba korzysta z przysługujących świadczeń jako pracownik, czy jako emeryt?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym pobierz

 • Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą na terytorium państwa członkowskiego pobierz

 • [VAT-23] Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu pobierz

 • Wniosek o ustalenie kontaktów z małoletnim pobierz

więcej