Porady prawne

 • 2013-10-30

  Czy pracodawca może obciążyć pracownika kosztami sms-ów PREMIUM wysyłanymi z telefonu służbowego w godzinach wieczornych (poza godzinami pracy) przez pracownika? Pracownik nie miał zawartej umowy z pracodawcą na używanie telefonu służbowego i nie zostały w żaden inny sposób określone warunki jego użytkowania. Sms-y PREMIUM były wysyłane ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-02-17

  Na jakich zasadach może ponosić odpowiedzialność pracownik za narzędzia i materiały udostępnione do pracy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-02-02

  Pracownik nie miał zawartej umowy z pracodawcą na używanie telefonu służbowego i nie zostały w żaden inny sposób określone warunki jego użytkowania. Czy pracodawca może obciążyć pracownika kosztami sms-ów PREMIUM wysyłanymi z telefonu służbowego poza godzinami pracy przez pracownika?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-04

  Czy narusza przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r nr 80, poz.904 ze zm.) takie działanie pracownika punktu usługowego- świadczącego usługi dla ogółu ludności-które polega na odtwarzaniu muzyki za pośrednictwem telefonu komórkowego? A jeśli tak to czy w razie kontroli jednej z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-14

  Prowadzę działalność gospodarczą. Pracownicy korzystają z samochodów służbowych i bardzo często powodują uszkodzenia pojazdów. W jaki sposób można pociągnąć do odpowiedzialności finansowej pracownika w przypadku spowodowania kolizji drogowej (pojazd służbowy uszkodzony) z jego winy : 1. kiedy pojazd posiada polisę AC i OC? 2. kiedy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-07

  Proszę o informację, jak prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazać w użytkowanie pracownikowi laptopa do pracy (wzór ewentualnego pisma) i wyjaśnienie niejasności związanych z tą czynnością. Czy takie pismo powinno zawierać wyszczególnione oprogramowanie zainstalowane na tym laptopie? Czy może się w nim znaleźć ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-24

  Dotyczy jednostki budżetowej urzędu gminy. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż z powodu błędów wywołanych nierzetelnością pracownika kierownik jednostki narażony był na sankcje z art.77-79 ustawy o rachunkowości. Pracownik nie realizował szeregu obowiązków zleconych mu m.in. w zakresie obowiązków oraz określonych w zarządzeniach ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-23

  Za użytkowanie telefonu komórkowego pracownika dostałem rachunek o prawie 400 PLN większy niż zwykle. Z billingu wynika, że kwota ta naliczona została za wymianę danych, tj. połączenia internetowe. Pracownik użytkujący telefon twierdzi, że z połączeń internetowych nie korzystał, ale nieświadomie ustawił telefon tak, że stale łączył się z ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 56
Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • Pozew o wykonanie zapisu pobierz

 • [INF-B] Informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym pobierz

 • Pozew o podwyższenie alimentów pobierz

 • [AKC-PA] Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy pobierz

więcej